Linnankatu 2, Turku, Turku

Sanataidekoulu Kratin sanataiteen perusopetus

muu harraste

Sanataidekoulu on mielikuvituksen kotisatama. Kratissa kirjoitetaan, ihmetellään, opitaan jutellen ja fiilistellen.

Mitä on sanataide? Keksitään, kerrotaan ja kokeillaan?
Venytetään draaman kaarta. Kirjoitetaan.
Sanataideopetuksen perusopintojen tavoite on rohkaista oppilaita käyttämään mielikuvitustaan sekä kokeilemaan kielellisen ilmaisun eri lajeja.
Kratissa luetaan, höristellään korvia, opitaan jutellen ja fiilistellen.
Tehdään yhdessä tutkimusretkiä seikkailujen paikantamista varten. Etsitään johtolankoja. Riivitään esiin uutta kieltä, ollaan mieltä.
Sanataidekoulussa saat palautetta omista teksteistä ja opit toisille lempeiksi palautteen antajiksi.

Paikka:
Linnankatu 2
Näytökset:
05.09.2017 17:00 - 20.03.2018 19:30